Meløy Næringsforum

Åpent næringslivstreff 4. februar på Ørnes hotell

2015 er valgår! I den forbindelse ønsker Meløy Næringsforum næringsliv, politikere og andre interesserte velkommen til åpent treff med tema næringspolitikk.

Meløy har blitt rangert blant landets 5 beste distriktskommuner med hensyn til næringsutvikling og bedriftsetablering, og skåret høyt i NæringsNM i 2007, 2008 og 2009. I 2012 hadde Meløy falt kraftig på denne indeksen som følge av nedleggelsen av REC sine fabrikker i Glomfjord og bortfall av mer enn 600 arbeidsplasser. Meløy er nå midt inne i omstillingsperioden, og i det siste har det kommet mange positive signaler om ny vekst i industrien og øvrig næringsliv i Meløy. Hvordan kan politikerne bidra og legge til rette for en positiv næringsutvikling i Meløy? Hva er viktig politikk for næringsutvikling og innovasjon? Hva kan politikerne gjøre for at Meløy skal være en god kommune å etablere og drive næringsvirksomhet i?

Tid: 4. februar kl. 19.00-21.30
Sted: Ørnes Hotell


Program:
Utfordringer og viktige vilkår for næringslivet i Meløy v/Reidar Langmo, Norwegian Crystals
Partilederne har ordet – Hva er partienes prioriterte næringspolitiske saker?
Paneldebatt med partilederne – åpent for spørsmål fra salen

Debattledere: Stein Erik Hanssen og Mette Kolberg

Treffet er åpent for alle - også ikke-medlemmer.


NB! Påmelding innen 2. februar til: meloynaringsforum@gmail.com eller SMS: 90121129