Meløy Næringsforum

Aktiviteten på norsk sokkel flytter nordover - gir store muligheter for nordnorsk næringsliv

Meløy Utvikling, Meløy Næirngsforum og Meløy kommune arrangerte i samarbeid med Norsk olje og gass og Petro Artic til miniseminar med tema framtidsmuligheter for olje & gass i nord.

Geir Seljeseth, regionsjef Norsk olje og gass, trakk opp de store linjene og mulighetene framover på nordnorsk sokkel. Kjell Giæver, direktør i Petro Artic, fokuserte på kommende utbygginger og leteaktivitet i Nord-Norge, og hvilke muligheter dette gir for leverandørindustrien i nord.


Image