Meløy Næringsforum

Bedriftsbesøk på Halsa

Ordfører Sigurd Stormo, leder for plan og kommunalteknikk Merethe Skille og daglig leder i Meløy Utvikling Stine Estensen, besøkte sammen med daglig leder i MNF Liv Toril Pettersen, bedrifter på Halsa. Beøket startet hos Cargill/EWOS der fabtikksjef Steffen Kildal orienterte om fabrikken og planer framover. Deretter gikk turen til Sørheim Holding, der daglig leder Egil Sørheim orienterte om bedriften og fiskerinæringens rammebetingelser. Besøket ble avluttet hos Pallefabrikken der daglig leder Jarl-Egil Wilhelmsen hadde omvisning og fortalte om utbyggingene og innføringen av ny teknologi ved bedriften.

Image