Meløy Næringsforum

Bruk av steinmassene etter utbedring av Glombergan

MNF er i dialog med Statens vegvesen og Meløy kommune om hvordan overskuddsmassene fra utspregning kan benyttes til næringsformål. MNF arrangerer informasjonsmøte 4. november for bedrifter med behov for steinmasser til utfyllingsformål.

Interesserte kan ta kontakt med MNF på tlf. 90121129.