Meløy Næringsforum

Gode Øyeblikk

Neverdal
Daglig leder Karin Rømo Sandvik
E-post: karin@godeoyeblikk.no
Internett: www.godeoyeblikk.no