Meløy Næringsforum

Gods på hutigbåtene må bestå!

Meløy Næringsforum har sammen med Bodø Næringsforum, Gildeskål Nærinfsorum, Steigen Næringsforum, Beiarn Næringsforum og Satdal Næringsforum sendt brev til Fylkestinget i Nordland, fylkesrådet i Nordland og finansminister Siv Jensen om å bevare gods på hutigbåtene i Nordland.

Gods må fremdeles kunne fraktes med hutigbåtene. Endringer i dette må konsekvensutredes før det besluttes, og dte må synliggjøres alternativt like gode (økonomiske og tidsmesssige) framføringer av godset.

Link til brevet: Brev_til_Fylkestinget_i_Nordland_forslagtilbudsjett_2015.pdf