Meløy Næringsforum

Medlemsmøte 17. mars med tema Samferdsel

Meløy har en rekke samferdselsmessige utfordringer, og MNF hadde invitert Kjell Skjerve til medlemsmøte for en diskusjon rundt disse. Pr i dag pågår det utbedringer av Svartistunnelen (et prosjekt til ca. 120 mill). Utbedring av FV 17 Glombergan - Setvikdalen er inne i økonomiplanen for Nordland fylkeskommune, men utsatt til 2017/2018. Det jobbes det med reguleringsplan for rassikring av FV 17 i Holandsvika, og nasjonal turistveg skal oppgradere rasteplassen der "Uredd monomentet" er plassert.

Planleggingen av de to øvrige strekningene som ønskes utbedret mellom Ørnes og Glomfjord er ferdig, men det foreløpig ikke satt av penger til disse i økonomiplan (2015-2018) for Nordland.

Diskusjonen tok bl.a. opp hvordan Meløy skal få fortgang i fastlandsforbindelsen sørover, der alternativet med tunnel Kilvik - Mo i Rana ble løftet fram. Videre ble anvendelse av steinmassene etter utspregning i Glombergan diskutert. Utsettelsen av oppstart gir næringslivet bedre tid til å fremme prosjekter for anvendelse av disse massene.