Meløy Næringsforum

Næringslivsdag i Bodø med tema offentlige anskaffelser 12. oktober

Program for dagen, 12. oktober:

08:30 Ankomst og registrering

09:15 Velkommen v/rådmann Rolf Kåre Jensen

«Hvorfor ønsker SIIS kommunene å bli god på innkjøp?»

09:30 Innkjøpssjef Øystein Nilsen, informasjon om SIIS – Innkjøpssamarbeidet, og kommende anskaffelser.

10.15 «Om offentlige anskaffelser, nytt regelverk og muligheter for bedrifter i et stort offentlig marked» v/Arnhild Dordi Gjønnes, advokat NHO.

10.55 Digitalisering av innkjøpsprosessen v/ daglig leder Rolf Inge Sleipnes – Aksess Innkjøp AS.

11:30 LUNCH

12:30 «Hvordan gi tilbud i offentlige anskaffelser» v/ Tanja Huse-Fagerlie, seniorrådgiver Difi.

14.00 Kaffe/ benstrekk

14:15 «Hvordan kan dialog med offentlige oppdragsgiver i forkant av anbudet gi konkurransefortrinn?» v/Hilde Sætertrø, prosjektleder NHO, nasjonalt program for leverandørutvikling.

15:00 Oppsummering/ avslutning


Bindende påmelding til oystein.nilsen@bodo.kommune.no innen fredag 7. oktober kl. 12.00