Meløy Næringsforum

Næringslivstreff i samarbeid med DNB 31. oktober på Ørnes Hotell

DNB inviterer til inspirasjoneforedrag med Erlend Bullvåg, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet.

Sted: Ørnes Hotell

Tid: 19.00

Påmelding direkte til DNB, via link i utsendt e-mail.

Tema som belyses er vekststrategier i små og mellomstore bedrifter. Forelseningen vil omhandle betydeningen av vekst for nye og eksisterende bedrifter, hvordan verdiskapningen kan økes i bedriften, hvordan en kan skape et økonomisk og markedsmessig fundament for vekst, vekststrategier og vekstforløp, og håndtering av utfordringer vekst skaper for bedriften.