Meløy Næringsforum

Næringslivstreff tirsdag 17. november

MNF inviterer til næringslivtreff med tema forbedringsarbeid.

Tid: 19.00 - 22.00
Sted: Glomfjord Industripark, Infosalen Yara

Program:
Bedriftspresentasjon Yara v/ fabrikksjef Arve Jordal, Yara Glomfjord
Kontinuerlig forbedring - hvordan får vi det til? v/Arve Jordal
Omstillingens kvarter
Power Pitch
Sosialt samvær

Påmelding innen 16. november til. meloynaringsforum@gmail.com eller SMS: 90121129