Meløy Næringsforum

Næringspriser 2015

Meløy Næringsforum skal dele ut tre næringspriser under årets Meløyseminar 28. april på Halsa. Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til: meloynaringsforum@gmail.com  innen 15. april

Årets gründer i Meløy

Meløy Næringsforum skal i samarbeid med Framtia og Sparebank1 kåre årets gründer. Prisen kan tildeles personer eller virksomheter i Meløy som har bidratt til nyskaping og etablering av nye bedrifter.

Juryen vektlegger:
- nyskaping og innovasjon
- evne til kunnskap, kreativitet og risikovillighet
- tro på egen ide, løsningsorientering, og vilje å stå løpet ut
- evne til å se muligheter og gjøre dem om til handling


Årets servicebedrift i Meløy

Meløy Næringsforum skal i samarbeid med Meløyavisa og DNB kåre årets servicebedrift i Meløy. Prisen kan tildeles en bedrift eller virksomhet som yter ekstra god service.

Juryen vektlegger:
- Medarbeidere med god kunnskap om bedriftens varer/tjenester
- Medarbeidere som opptrer imøtekommende og setter kunden i sentrum
- Medarbeidere som gir kunden mer enn forventet
- Medarbeidere som kjenner sitt nærområde godt ved å kunne gi anbefalinger til sine kunder om opplevelser og tjenester i regionenÅrets bedrift i Meløy

Meløy Næringsforum skal kåre årets bedrift i Meløy. Prisen kan tildeles bedrifter eller virksomheter som har skapt verdier for eiere og samfunnet rundt og som gjennom sin aktivitet har bidratt til å styrke næringslivet i Meløy.

Juryen vektlegger:
- Bedriftens betydning for sysselsetting/bosetting i Meløy
- God bedriftsøkonomi
- Bedriftens betydning for næringsmiljøet i Meløy
- Evne til utvikling og innovasjon
- Profilering og omdømme utad
- Salg og markedsføringsarbeid
- Trivsel og godt miljø på arbeidsplassen
- Likestilling