Meløy Næringsforum

Offentlige anskaffelser

Meløy næringsforum har over flere år jobbet for at det lokale næringslivet skal øke sin andel av leveranser til det offentlige i Meløy. Temaet har vært oppe på næringslivstreff den 30. september, og på bakgrunn av dette har MNF skrevet en brev som er sendt til formannskap, partildere,ordfører, rådmann og økonomisjef.

Brevet kan leses her :Brevangendeoffentliginnkjp5.11.2014.dot