Meløy Næringsforum

Polarfisk

Halsa
Daglig leder: Anker Bergli
E-post: ankerber@online.no
Internett:www.polarfisk.com/