Meløy Næringsforum

Samferdsel på agendaen

Image

Samferdsel har stått i fokus dette halvåret. MNF har jobbet med følgende saker:
 
Rasproblematikken i Holandsfjorden.
Framtidig hurtigbåt og ferjesamband på Nordlandskysten:
Pendlerordning fergesambandet Forøy - Ågskardet
Forslag til ny rute fergesambandet Forøy - Åskardet
Regional transportplan:
Innspill sendt i samarbeid med næringsforeningene i Salten:
InnspillRTP_NTP-MelyFauskeogBodNringsforum_.pdf
Nasjonal transportplan:
Innspill sendt i samarbeid med næringsforeningene i Salten:
SttteinnspillnringsforeningersaltentilSRsNTP-innspill_.pdf
VedtakSR-sak2516-Hringsinnspilltilsamferdselsdept-grunnlagsdokumentfornasjonaltransportplan2018-2029.pdf