Meløy Næringsforum

Utbedring av FV 17 Glombergan - Setvikdalen!

Meløy Næringsforum har sendt brev til Fylkestinget i Nordland og Fylkestinget i Nordland  der vi strekt beklager at oppstart for utbedring av FV 17 Glombergan - Setvikdalen er utsatt til 2017. Vi oppfordrer til å til framskynde oppstarten.

Les brevet her: InnspilltilFylkestingetbudsjett2015fraMNF.pdf