Meløy Næringsforum

Vil du selge til det offentlige?

Meløy Næringsforum inviterer i samarbeid med Samordnet innkjøp i Salten (SIIS) til næringslivssamling med tema offentlige anskaffelser onsdag 23. november

Kommunene i Salten kjøper varer og tjenester for hundretalls millioner i året. Fra nyttår kommer nytt regelverk som bl.a. øker terskelverdien fra 500 000 til 1,1 mill. Bruk av innkjøps-/leverandørportalen blir stadig mer vektlagt, og i løpet av 2018 kommer krav om digital innlevering.

Bli oppdatert på de viktigste endringene og mulighetene på denne samlingen. Orientering om kommende anskaffelser som er aktuelle for næringslivet i Meløy.


Sted: Glomfjord Industripark, Schalthuset 1. etasje
Tidspunkt: 10.00-12.00PROGRAM


10.00 Informasjon om «Samordnet innkjøp Salten» sin innkjøpsordning
v/Innkjøpssjef Øystein Nilsen, Bodø kommune

10.15 Nytt regelverk for offentlige ansaffelser – hva betyr endringene for næringsliv og kommune?
v/Innkjøpssjef Øystein Nilsen, Bodø kommune

11.00 Bruk av Innkjøpsportalen/leverandørportalen Ajour – gjennomgang av portalen og presentasjon av muligheter for lokalt næringsliv
v/ Daglig leder Rolf Inge Sleipnes, Aksess Innkjøp AS

11.30 Pågående og framtidige anbudskonkurranser i Salten med særlig fokus på Meløy
- Rammeavtaler v/ Øystein Nilsen
- Bygg- og anleggsprosjekter v/ Meløy kommune

Påmelding innen 21. november via MNF sine hjemmesider: www.meloynf.no
eller meloynaringsforum@gmail.com eller SMS: 90121129

Samlingen er åpen for alle bedrifter i Meløy!
Gratis for medlemsbedrifter i MNF. Deltakeravgift kr. 500,- pr. deltaker for ikke medlemmer.